Synonimy

Synonimy są ważnym i nieodzownym elementem optymalizacji, katalogowania i pozycjonowania stron. W SEO|SEM wykorzystuje je się, aby wpisy były niepowtarzalne. Obsługa synonimów w programach m.in. do katalogowania strony jest obecnie standardem. W praktyce to zagadnienie jest zawiłe, które daje Ci wiele możliwości i kombinacji.

System synonimów

Systemem synonimów nazywamy 2 lub więcej synonimów oddzielony od siebie pioną kreską [code]|[/code] połączonych ze sobą nawiasem klamrowym [code]{ }[/code].

Przykład
[code]
{samochód|auto}[/code]

Rodzaje synonimów

Zagnieżdżone

To takie które znajdują się wewnątrz istniejącego systemu synonimów tworząc podzbiór.
Przykład
[code]
Części do {samochodów|{aut|auta}|skuterów|quadów|tirów}[/code]
Wynik

 1. Części do aut
 2. Części do auta

Obydwie formy są poprawne.

Łamane

To takie gdzie słowo zostało przerwane przez synonimy oddzielając główny rdzeń od system synonimów.
Przykład
[code]
Kupiłem samochód w ostatni{m czasie|ej chwili}[/code]
Wynik
1. Kupiłem samochód w ostatnim czasie
2. Kupiłem samochód w ostatniej chwili
Obydwie formy są poprawne.

Złudne

Takie które tworzą logiczną całość ale nie przekazują tej samej treści merytorycznej.
Przykład
[code]
Czym {jest|nie jest} motoryzacja[/code]
Wynik

 1. Czym jest motoryzacja
 2. Czym nie jest motoryzacja

Przykład
[code]
Teks ma na celu {przedstawić|uświadomienie|pomóc zrozumieć|scharakteryzować} co to jest motoryzacja[/code]
Wynik

 1. Tekst ma na celu przedstawić co to jest motoryzacja
 2. Tekst ma na celu uświadomić co to jest motoryzacja
 3. Tekst ma na celu pomóc zrozumieć co to jest motoryzacja

Wszystkie formy są poprawne tworząc logiczną całość lecz nie przekazują tej samej treści merytorycznej.

Puste

To takie gdzie w systemie synonimów znajdują się znaki ‘Spacji’ a słowa nie będące w systemie synonimów mogą się stykać bezpośrednio z systemem synonimów.
Przykład
[code]
Termin motoryzacja oraz{ jej | }przymiotnik...[/code]
Wynik

 1. Termin motoryzacja oraz jej przymiotnik...
 2. Termin motoryzacja oraz przymiotnik...

Przykład
[code]
Motoryzacja{ | a | i }tak więc jest to nauka...[/code]
Wynik

 1. Motoryzacja tak więc jest to nauka...
 2. Motoryzacja a tak więc jest to nauka...
 3. Motoryzacja i tak więc jest to nauka...

Wszystkie formy są poprawne.

Obszerne

To takie gdzie system synonimów tworzy więcej niż 3 wyrazy. Może to być zwrot lub zdanie.
Przykład
[code]
{Mechanika nie jest|Nie jest mechanika} dziedziną sportową[/code]
Wynik

 1. Mechanika nie jest dziedziną sportową.
 2. Nie jest mechanika dziedziną sportową.

Obydwie formy są poprawne.

Zamienne

To takie które tworzą logiczną całość ale nie przekazują tej samej treści merytorycznej.
Przykład
[code]
Od {1|pierwszej|I} połowy XX {wieku|w.} motoryzacja poszła na przód[/code]
Wynik

 1. Od 1 połowy XX wieku motoryzacja poszła na przód
 2. Od 1 połowy XX w. motoryzacja poszła na przód
 3. Od pierwszej połowy XX wieku motoryzacja poszła na przód
 4. Od pierwszej połowy XX w. motoryzacja poszła na przód
 5. Od I połowy XX wieku motoryzacja poszła na przód
 6. Od I połowy XX w. motoryzacja poszła na przód

Spójnikowe

To takie które składają się jedynie z synonimów oraz wyrazów i fraz zastępczych pasujących merytorycznie do treści.
Przykład
[code]
Pojęcie motoryzacji {i|oraz|jak również|a także|albo|bądź|jak i|czy|czy też|ewentualnie} aut jest...[/code]
Wynik

 1. Pojęcie motoryzacji i aut jest...
 2. Pojęcie motoryzacji oraz aut jest...
 3. Pojęcie motoryzacji jak również aut jest...
 4. Pojęcie motoryzacji a także aut jest...
 5. Pojęcie motoryzacji albo aut jest...
 6. Pojęcie motoryzacji bądź aut jest...
 7. Pojęcie motoryzacji jak i aut jest...
 8. Pojęcie motoryzacji czy aut jest...
 9. Pojęcie motoryzacji czy też aut jest...
 10. Pojęcie motoryzacji ewentualnie aut jest...

Wszystkie formy są poprawne.

Wiedza: 
Teoretyczna
Kategoria: