The mcrypt extension is missing. Please check your PHP configuration

W konsoli podajesz

 apt-get install php5-mcrypt && php5enmod mcrypt && service apache2 reload
Zastosowanie: 

Brak rozszerzenia MCrypt

Wiedza: 
Praktyczna