The server returned a "500 Internal Server Error" moduły w PrestaShop

Komplikacja

Oops! An Error Occurred
The server returned a "500 Internal Server Error".
Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Rozwiązanie

Włącz tryb debugowania w PrestaShop 1.7. Usuń moduły powodujące błąd.

Zastosowanie: 

The server returned a "500 Internal Server Error" po aktualizacji PrestaShop 1.5 → 1.7

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: