Thunderbird nie otwiera linków w przeglądarce - Debian

Systemy Debian i Ubuntu pracują pod nadzorem AppArmor, a domyślny profil dla Thunderbird jest restrykcyjny.
Wyłącz profil Thunderbird w AppArmor. W konsoli podajesz

aa-disable  usr.bin.thunderbird
Zastosowanie: 

Thunderbird nie otwiera linków w domyślnej przeglądarce i załączników

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: