Tytuł strony głównej bez sufiksu w Magento

Zmień układ strony głównej w
CMS → Strony → home → Wygląd | XML aktualizacji układu
dodając

<reference name="head">
    <action method="setData"><key>title</key><value>Tytuł</value></action>
</reference>
Zastosowanie: 

Zmiana tytuł strony głównej w Magento

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: