Tytuł strony głównej bez sufiksu w Magento

Zmień układ strony głównej w
[code]CMS → Strony → home → Wygląd | XML aktualizacji układu [/code]
dodając
[code]
titleTytuł
[/code]

Zastosowanie: 

Zmiana tytuł strony głównej w Magento

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: