Uprawnienia do zewnętrznego połączenie z bazą MySQL

Konflikt

got error 1045 access denied for user 'root'@'XX.XX.XX.XX' (using password yes) when trying to connect

Przyczyna

Brak uprawnień do połączenia się z bazą MySQL

Rozwiązanie

W konsoli podajesz

mysql -u root -p

Dodaj wszelakie prawa dla użytkownika
GRANT ALL PRIVILEGES ON baza.* TO 'uzytkownik'@'%' identified by 'haslo' with grant option;
flush privileges;
quit

Zastosowanie: 

Połączenie z zewnętrznego hosta do bazy MySQL

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: