Ustawienia prędkości powtarzania klawiszy w Kali Liniux

W konsoli podajesz
gsettings set org.gnome.desktop.peripherals.keyboard repeat-interval 25 && gsettings set org.gnome.desktop.peripherals.keyboard delay 111

Zastosowanie: 

Ustawienia prędkości klawiszy klawiatury w Kali Liniux

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: