Usunięcie linii z pliku na podstawie listy w pliku

W konsoli podajesz

grep -Fvx -f lista plik_do_oczyszczenia > oczyszczony_plik
Zastosowanie: 

Oczyszczenie linii z pliku, na podstawie listy z innego pliku

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: