Usunięcie ^M - ctrl+m

W konsoli podajesz

tr -d '\r' < plik_win.txt > plik_linux
Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: