Usunięcie polskich znaki zapytaniem SQL w phpMyAdmin

W phpMyAdmin podajesz

update `tabela` set `kolumna` = replace(kolumna, 'ą', 'a');
update `tabela` set `kolumna` = replace(kolumna, 'ć', 'c');
update `tabela` set `kolumna` = replace(kolumna, 'ę', 'e');
update `tabela` set `kolumna` = replace(kolumna, 'ł', 'l');
update `tabela` set `kolumna` = replace(kolumna, 'ń', 'n');
update `tabela` set `kolumna` = replace(kolumna, 'ó', 'o');
update `tabela` set `kolumna` = replace(kolumna, 'ś', 's');
update `tabela` set `kolumna` = replace(kolumna, 'ź', 'z');
update `tabela` set `kolumna` = replace(kolumna, 'ż', 'z');
Zastosowanie: 

Zmiana znaków diakrytycznych na bez oogonków zapytaniem SQL w MySQL

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: