Usunięcie <U+FEFF> z pliku

Otwierasz edytor vim i podajesz

:%g/[Ctrl+v]ufeff/d

lub

:%s/[Ctrl+v]ufeff//g
Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: