Usuwanie wierszy z listy zbędnych fraz - skrypt bash

#!/bin/bash
 
regex=(
'fraza A'
'fraza B'
'fraza C'
)
 
for i in ${regex[@]}
do
    find . -type f -print0 | xargs -0 sed -i /$i/d
 
done
Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: