Usuwanie wszytkich plików za wyjątkiem plików wieloznacznych

W konsoli podajesz
 find -type f | grep -v './plik-*' | xargs rm

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: