Usuwanie zbędnych plików - skrypt bash

#!/usr/bin/bash
#usuwanie zbędnych plików
 
szczur="/home/juzek/"
 
 
plik=(
"cron-*"
"cron.php??"
"cron.php?token=*"
"cronimport-cron*"
"importCron?*"
"gsitemap-cron*"
"searchcron.php?full=*"
"searchcron.php?full=*"
"update.php?"
"update.php??"
)
 
 
cykle=${#plik[@]}
 
for ((i=0; i<$cykle; i++))
do
                rm -f $szczur${plik[$i]}
done
Zastosowanie: 

Skrypt bash do usuwania zbędnych plików

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: