Uwierzytelnianie Cyrus SASL w Postfix

Zainstaluj Cyrus SASL

apt-get install -y sasl2-bin libsasl2-modules

Utwórz plik

touch /etc/postfix/sasl/smtpd.conf

Edytuj plik /etc/postfix/sasl/smtpd.conf

pwcheck_method: saslauthd
mech_list: PLAIN LOGIN

Edytuj /etc/default/saslauthd

START=yes
OPTIONS="-c -m /var/spool/postfix/var/run/saslauthd" #jeśli w master.cf pozostawiłeś włączony chroot

Nadpisz uprawnienie do pliku /var/spool/postfix/var/run/saslauthd

dpkg-statoverride --add root sasl 710 /var/spool/postfix/var/run/saslauthd

Dodaj użytkownika postfix

adduser postfix sasl

W konsoli podajesz

postconf -e 'smtpd_sasl_auth_enable = yes'
postconf -e 'smtpd_recipient_restrictions = permit_sasl_authenticated, permit_mynetworks, reject_unauth_destination'
postconf -e 'smtpd_sasl_security_options = noanonymous' # nie możesz użyć noplaintext, jeśli używasz demona saslauthd - musisz akceptować hasła otwartym tekstem
postconf -e 'smtpd_sasl_local_domain = $myhostname'

Przeładuj/włącz saslauthd

service saslauthd reload/start

Przeładuj Postfix

service postfix reload

Przetestuj SASL

testsaslauthd -u login -p hasło -f /var/spool/postfix/var/run/saslauthd/mux
Zastosowanie: 

Wystąpił błąd podczas wysyłania wiadomości. Odpowiedź serwera: 5.7.1 *: Relay access denied. Sprawdź adresata wiadomości (*), a następnie ponów próbę

Wiedza: 
Praktyczna