Uwierzytelnianie Dovecot SASL w Postfix

Zainstaluj Dovecot

apt-get install -y dovecot-imapd dovecot-pop3d

W pliku /etc/dovecot/dovecot.conf dodaj

service auth {
  # Postfix smtp-auth
  unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
  mode = 0666
  user = postfix
  group = postfix
  }
}

W konsoli podajesz

postconf -e 'smtpd_sasl_local_domain = $mydomain, $myhostname'
postconf -e 'smtpd_sasl_auth_enable = yes'
postconf -e 'smtpd_sasl_type = dovecot'
postconf -e 'smtpd_sasl_path = private/auth'
postconf -e 'smtpd_sasl_security_options = noanonymous'
postconf -e 'smtpd_recipient_restrictions = permit_sasl_authenticated, permit_mynetworks, reject_unauth_destination'

Przeładuj Postfix

service postfix reload

Przeładuj Dovecot

service dovecot reload
Zastosowanie: 

Uwierzytelnianie Dovecot w Postfix

Wiedza: 
Praktyczna