VestaCP - błąd rekord SOA

Po dodaniu przez kreator domeny, dodaj:
Record: ns1.domena.pl.
Type: A
IP or Value: IP serwera, najczęściej tego na którym jest Vesta Control Panel
oraz
Record: ns2.domena.pl.
Type: A
IP or Value: IP serwera, najczęściej tego na którym jest Vesta Control Panel

Jeśli ukazuje się błąd, edytuj plik strefy DNS /home/admin/conf/dns/tomlot.eui.db dodając

ns1.tomlot.eu. 14400  IN   A        XX.XX.XX.XX
ns2.tomlot.eu. 14400  IN   A        XX.XX.XX.XX
Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: