vQmod nie dopuszcza edycji produktów

Komplikacja

Na stronie Katalog → Produkty ukazuje się błąd:
Parse error: syntax error, unexpected ')' in /vqmod/vqcache/vq2-_var_www_storage_modification_admin_controller_catalog_product.php on line 362

W VQMod Manager odinstaluj plik BulkUpdateCategory.xml_

Zastosowanie: 

vQmod błąd listowania produktów

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: