Włączenie optymalizacji TRIM dysku SSD

W konsoli podajesz

systemctl enable fstrim.timer && systemctl start fstrim.timer

Włączenie jednostki spowoduje cotygodniowe uruchamianie fstrim.service.
W przypadku Failed to enable unit: Unit file fstrim.timer does not exist.
W konsoli podajesz

cp /usr/share/doc/util-linux/examples/fstrim.{service,timer} /etc/systemd/system
Zastosowanie: 

Włączenie TRIM SSD

Wiedza: 
Praktyczna