Włączenie trybu debugowania w PrestaShop 1.7

W pliku /config/defines.inc.php zmieniasz 29 linię z

define('_PS_MODE_DEV_', false);

na

define('_PS_MODE_DEV_', true);
Zastosowanie: 

Pokazywanie błędów w PrestaShop 1.7

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: