Wielowątkowość w bash

W konsoli podajesz
komenda | komenda | komenda

Zastosowanie: 

Wielowątkowość poleceń w bash

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: