Wildcard w DirectAdmin

Najpopularniejszy skrypt CMS, który wykorzystuje Wildcard jest Wordpress przy tworzeniu Multisite.
Logujesz się do DirectAdmin jako administrator. W dziale Admin Tools (Narzędzia administratora) wybierasz DNS Administration (Administracja DNS) -> wybierasz domenę. W dziale Add Domain Records dodaje rekord A. W pierwszym polu podajesz *, a w drugim adres IP serwera. Akceptujesz konfigurację klikając na Add.

W dziale Extra Features (Dodatkowe funkcje) wybierasz Custom HTTPD Configurations (Własne konfiguracje HTTPD) -> wybierasz domenę dla której stworzyłeś rekord A z *. W polu Only add the few lines of the VirtualHost you need to insert. wprowadź

ServerAlias *.|DOMAIN|

Akceptujesz konfigurację klikając na Save.

Wiedza: 
Praktyczna