Windows

W SrapeBox podajesz
[code]Settings → Harvester Engines Configuration[/code]
[code]Query String:
http://www.google.pl/search?complete=0&hl=pl&q={KEYWORD}&num=100&start={PAGENUM}&filter=0&pws=0[/code]
[code]Marker for "Next page":
|Następna[/code]

Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli zdalnego komputera podajesz
[code]
shutdown /r[/code]

Zastosowanie: 
Restartowanie zdalnego komputera przez zdalny pulpit
Wiedza: 
Praktyczna

Defragmentuj partycje w Windows, które będą brały udział w modyfikacjach wielkości. Podczas uruchamia GParted, wybierasz domyślne opcje. Aby poszerzyć partycję systemową, musisz z drugiej partycji (domyślnie D) zwolnić wolne miejsce. Wolne miejsce zwolnij z lewej strony opcją [code]Free space preceding[/code]. Zwolnienie wolnego miejsca z prawej strony, umożliwia rozszerzenie wszystkich partycji, oprócz partycji systemowej.

Zastosowanie: 
Modyfikowanie partycji systemowej
Wiedza: 
Praktyczna

Program do szybkiego testowania proxy

Zastosowanie: 
Testowanie adresów proxy
Wiedza: 
Teoretyczna

Odinstaluj [code]Windows6.1-KB958559-x64.msu[/code]|[code]Windows6.1-KB977206-x64.msu[/code].
Zainstaluj oprogramowanie według poniższej kolejności

  1. WindowsXPMode_pl-pl
  2. Windows6.1-KB958559-x64.msu|Windows6.1-KB977206-x64.msu
Zastosowanie: 
Instalacja Windows XP Mode oraz Windows Virtual PC
Wiedza: 
Praktyczna

Podczas instalacji VirtualBox nie instaluj [code]VirtualBox Bridged Networking[/code] i [code]VirtualBox Host-Only Networking[/code]. Jeśli to nie pomoże, sięgnij po VMware Player.

Wiedza: 
Praktyczna

W [code]Komputer[/code] na wybranym dysku klikasz prawym przyciskiem myszy [code]Właściwości → Udostępnianie → Udostępnianie zaawansowane... → Udostępnij ten folder → Uprawnienia → Dodaj → Zaawansowane → Znajdź teraz → Wszyscy → Ok → Ok → [Uprawnienia dla: Wszyscy - zaznacz: Pełna kontrola → Ok → Ok → Zamknij[/code]

Wiedza: 
Praktyczna