Wirtualizacja

Komplikacja

Uruchamianie VirtualBox kończy się komunikatem

Wiedza: 
Praktyczna

Podczas klonowania obrazu zaznacz Zainicjuj ponownie adresy MAC wszystkich kart sieciowych

Zastosowanie: 
Zrywanie połączenia do sieci Internet w skonowanej wirtualnej maszynie VirtualBox
Wiedza: 
Praktyczna

Podczas instalacji VirtualBox nie instaluj VirtualBox Bridged Networking i VirtualBox Host-Only Networking. Jeśli to nie pomoże, sięgnij po VMware Player.

Wiedza: 
Praktyczna