Wolne miejsce na dysku

W konsoli podajesz

df -h
Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: