Wordpress Multisite w DirectAdmin

Logujesz się do DirectAdmin jako użytkownik. Nie zakładasz subdomeny w Subdomain Management (Zarządzanie subdomenami). W dziale Advanced Features (Opcje dodatkowe) wybierasz Domain Pointers (Wskaźnik domen). Wprowadzasz blog.tomlot.eu i zaznaczasz Create as an Alias (Utwórz jako alias).

Jeśli chcesz mieć wgląd w konfigurację logujesz się do DirectAdmin jako administrator. W dziale Extra Features (Dodatkowe funkcje) wybierasz Custom HTTPD Configurations (Własne konfiguracje HTTPD) -> wybierasz domenę dla której stworzyłeś Domain Pointers (Wskaźnik domen).
Ukaże Ci się wynik zbliżony do poniższego

<VirtualHost 185.25.151.1:80 >
	ServerName www.tomlot.eu
	ServerAlias www.tomlot.eu tomlot.eu  blog.tomlot.eu www.blog.tomlot.eu
	ServerAdmin nazwa_uzytkownika@tomlot.eu
	DocumentRoot /home/nazwa_uzytkownika/domains/tomlot.eu/public_html
	ScriptAlias /cgi-bin/ /home/nazwa_uzytkownika/domains/tomlot.eu/public_html/cgi-bin/
	UseCanonicalName OFF
	<IfModule !mod_ruid2.c>
		SuexecUserGroup nazwa_uzytkownika nazwa_uzytkownika
	</IfModule>
	CustomLog /var/log/httpd/domains/tomlot.eu.bytes bytes
	CustomLog /var/log/httpd/domains/tomlot.eu.log combined
	ErrorLog /var/log/httpd/domains/tomlot.eu.error.log
	<Directory /home/nazwa_uzytkownika/domains/tomlot.eu/public_html>
		php_admin_flag safe_mode OFF
		php_admin_flag engine ON
		php_admin_value sendmail_path '/usr/sbin/sendmail -t -i -f nazwa_uzytkownika@tomlot.eu'
		php_admin_value mail.log /home/nazwa_uzytkownika/.php/php-mail.log
		php_admin_value open_basedir /home/nazwa_uzytkownika/:/tmp:/var/tmp:/usr/local/lib/php/
	</Directory>
</VirtualHost>
 
<VirtualHost IP serwera:443 >
	SSLEngine on
	SSLCertificateFile /etc/httpd/conf/ssl.crt/server.crt
	SSLCertificateKeyFile /etc/httpd/conf/ssl.key/server.key
	ServerName www.tomlot.eu
	ServerAlias www.tomlot.eu tomlot.eu  blog.tomlot.eu www.blog.tomlot.eu
	ServerAdmin nazwa_uzytkownika@tomlot.eu
	DocumentRoot /home/nazwa_uzytkownika/domains/tomlot.eu/private_html
	ScriptAlias /cgi-bin/ /home/nazwa_uzytkownika/domains/tomlot.eu/public_html/cgi-bin/
	UseCanonicalName OFF
	<IfModule !mod_ruid2.c>
		SuexecUserGroup nazwa_uzytkownika nazwa_uzytkownika
	</IfModule>
	CustomLog /var/log/httpd/domains/tomlot.eu.bytes bytes
	CustomLog /var/log/httpd/domains/tomlot.eu.log combined
	ErrorLog /var/log/httpd/domains/tomlot.eu.error.log
	<Directory /home/nazwa_uzytkownika/domains/tomlot.eu/private_html>
		php_admin_flag safe_mode OFF
		php_admin_flag engine ON
		php_admin_value sendmail_path '/usr/sbin/sendmail -t -i -f nazwa_uzytkownika@tomlot.eu'
		php_admin_value mail.log /home/nazwa_uzytkownika/.php/php-mail.log
		php_admin_value open_basedir /home/nazwa_uzytkownika/:/tmp:/var/tmp:/usr/local/lib/php/
	</Directory>
</VirtualHost>

Ten sam efekt uzyskasz w konsoli

locate httpd.conf
less /usr/local/directadmin/data/users/nazwa_uzytkownika/httpd.conf

Przechodzisz do instalacji Multisite w WordPress.

Wiedza: 
Praktyczna