Wyłączenie ikony oka podczas rejestracji w Community Builder

W Community Builder zaznacz
[code]Komponenty → Community Builder → Ustawienia | Ogólne → Ikony Pól: Tylko Ikona Wymagane[/code]

Zastosowanie: 

Wyłączenie ikony To pole nie jest widoczne w profilu podczas rejestracji w Community Builder

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: