Wyłączenie powiadomień e-mail CRON

W konsoli podajesz

crontab -u user -e

W edytorze

* * * * * /usr/bin/wget -O /dev/null 'sciezka' &> /dev/null
Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: