Wyłączenie wp-admin przed uwierzytelnianiem z błędem 500

W pliku home/juzek/tomlot.eu/wp-admin/.htaccess podajesz

deny from all
# whitelist IP address
# allow from xx.xx.xx.xxx
</blad_500>
Zastosowanie: 

Zabezpieczenie, wyłączenie panelu administraycjengo wp-admin WordPres przed uwierzytelnianiem z błędem 500

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: