Wykorzystanie pamięć podręczną przeglądarki PageSpeed Insights

W pliku [code].htaccess[/code]
dodajesz dyrektywę
[vim]
AddType x-font/woff .woff
AddType x-font/ttf .ttf
AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-ttf
AddOutputFilterByType DEFLATE x-font/ttf
AddOutputFilterByType DEFLATE application/vnd.ms-fontobject
AddOutputFilterByType DEFLATE font/opentype font/ttf font/eot font/otf


AddType application/font-woff2 .woff2
AddType application/x-font-opentype .otf
ExpiresActive On
ExpiresDefault A0
ExpiresByType video/webm A10368000
ExpiresByType video/ogg A10368000
ExpiresByType video/mp4 A10368000
ExpiresByType image/webp A10368000
ExpiresByType image/gif A10368000
ExpiresByType image/png A10368000
ExpiresByType image/jpg A10368000
ExpiresByType image/jpeg A10368000
ExpiresByType image/ico A10368000
ExpiresByType image/svg+xml A10368000
ExpiresByType text/css A10368000
ExpiresByType text/javascript A10368000
ExpiresByType application/javascript A10368000
ExpiresByType application/x-javascript A10368000
ExpiresByType application/font-woff2 A10368000
ExpiresByType application/x-font-opentype A10368000
ExpiresByType application/x-font-truetype A10368000


Header set Expires "max-age=A10368000, public"
Header unset ETag
Header set Connection keep-alive
FileETag None
[/vim]

Zastosowanie: 

Wykorzystaj pamięć podręczną przeglądarki PageSpeed Insights

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: