Wyrażenie regularne dla grep w poszukiwaniu e-mail

W konsoli podajesz

grep -rohE "\b[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,6}\b"
Zastosowanie: 

Szukanie adresów e-mail za pomocą grep

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: