Wyszukanie grep 2 warunków

W konsoli podajesz
grep -E "x1.*z2" plik

Zastosowanie: 

Szukanie 2 słów za pomocą grep

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: