Wyszukanie grep 2 warunków w pliku

W konsoli podajesz
grep -li x1 $(grep -lir x2)

Zastosowanie: 

Szukanie 2 słów w pliku za pomocą grep

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: