Zaznaczenie według koloru w Inkscape

Zaznaczasz obiekt następnie wybierasz w menu aplikacji wybierz Edycja → Kolor wypełniania

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: