Zmiana domyślnego edytora w konsoli

Dla bieżącej sesji

export EDITOR=nazwa_edytora

Na stałe

update-alternatives --config editor

lub

select-editor
Zastosowanie: 

Ustawienie domyślnego edytora w konsoli

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: