Zmiana małych na duże litery w SQL

W phpMyAdmin podajesz

UPDATE tabela SET kolumna = UPPER(kolumna) 
Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: