Zmiana rozmiaru okna Terminator

W pliku

.config/terminator/config 

podaj rozmiary dla zmiennej size

 1 [global_config]                                                                                   
 2 [keybindings]
 3 [layouts]
 4  [[default]]
 5   [[[child1]]]
 6    parent = window0
 7    type = Terminal
 8   [[[window0]]]
 9    parent = ""
 10    type = Window
 11    size = 1672, 1016
Zastosowanie: 

Terminator - Zmiana wielkości okna

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: