Zmiana separatora w title PrestaShop

W pliku /classes/Meta.php zmiana:

$ret['meta_title'] = (isset($metas['title']) && $metas['title']) ? $metas['title'].' - '.Configuration::get('PS_SHOP_NAME') : Configuration::get('PS_SHOP_NAME');
$row['meta_title'] = $title.$row['meta_title'].(!empty($page_number) ? ' ('.$page_number.')' : '').' - '.Configuration::get('PS_SHOP_NAME');
$row['meta_title'] = $row['name'].(!empty($page_number) ? ' ('.$page_number.')' : '').' - '.Configuration::get('PS_SHOP_NAME');
$row['meta_title'] = $title.(!empty($page_number) ? ' ('.$page_number.')' : '').' - '.Configuration::get('PS_SHOP_NAME');
$row['meta_title'] .= ' - '.Configuration::get('PS_SHOP_NAME');
$row['meta_title'] = $row['meta_title'].' - '.Configuration::get('PS_SHOP_NAME');
$meta_tags['meta_title'] = $default_value.' - '.Configuration::get('PS_SHOP_NAME');
Zastosowanie: 

Zmiana separatora w tytule PrestaShop

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: