Zmiana spacji na kreskę w nazwie plików

W konsoli podajesz
find . -depth -name '* *' -execdir bash -c 'for i; do mv "$i" "${i// /_}"; done' _ {} +

Zastosowanie: 

Zmiana spacji na podkreślnik w nazwie plików

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: