Zwiększenie restrykcji max_input_vars w AZ

W katalogu głównym utwórz plik .user.ini z zawartością
max_input_vars=5555

Zastosowanie: 

Zwiększenie restrykcji PHP max_input_vars w AZ

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: